Interdiocesane vormingsinitiatieven voor religieuzen
UVC - IVOR - SARA - RBC
werkjaar 2017-2018
 •  
  UVC
   
  • Unie van de Vrouwelijke Contemplatieven
    
  • Ontmoetingsdag voor oversten en afgevaardigden
   Maandag 9 juli 2018 - thema en plaats nog nader te bepalen
    
  • Sessie voortgezette vorming voor alle zusters
   Maandag 10 - donderdag 13 september 2018 in de Sint-Sixtusabdij Westvleteren
   Thema: Mens, verantwoordelijkheid en God
   Inleider: Roger Burggraeve, sdb
    
  • Meer over UVC in Schakelaartje 37 van Kerstmis 2017
    
  • Apostolische Constitutie VULTUM DEI QUAERERE (Het gelaat van God zoeken)
   Over het vrouwelijke contemplatieve leven
   De Paus behandelt hierin een aantal specifieke thema’s zoals vorming, gebed, de Eucharistie, het sacrament van verzoening, samenleven in gemeenschap, de autonomie van de kloosters, het werk, de stilte.
   Lees meer in een bijdrage van zr. Katharina (Abdij O.L.Vrouw van Nazareth, Brecht)
   Download de integrale tekst van de constitutie A4-formaat of brochure-formaat (A5)
    
  Voorzitster UVC: Zr. Kirsten Butaye
  uvc.zkirsten@telenet.be
 •  
  RBC

   
  • Jaarlijkse Broederdag - Vorselaar
    
  • Voor de leden van de diverse broedercongregaties
   Thema: God vertrouwen: taboe? Een hedendaagse getuigenis en dialoog.
   Spreker: Mevrouw Marjan Bonaugure
   Zaterdag 17 maart 2017 - Kardinaal van Roey-Instituut, Vorselaar
    

   

  Broederdag 2017 - Psalmen voor vandaag? - Peter Vande Vyvere
  Tekst van de lezing
   
  Coördinatie en info: Raad van Broedercongregaties
  Luc.Lemmens.fc@fracarita.org
 • IVOR
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen voor jonge religieuzen
    
  • Aan dit initiatief nemen jonge religieuzen, die vanaf 1981 hun tijdelijke geloften aflegden, deel uit de bisdommen Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel.
    
  •   - vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober 2017
     - vrijdag  9 en zaterdag 10 februari 2018
     - vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018
    
  • De bijeenkomsten gaan door in Hof Zevenbergen, Ranst
    
  Coördinatie en info: Zr. Yvonne De Gryse (Duffel)
  yvonne.de.gryse@emmaus.be
 •  
  SARA
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen
    
  • Voor geïnteresseerde leeftijdsgenoten over congregaties heen, in de bisdommen Antwerpen en Mechelen-Brussel.
    
  • Op zaterdagen 21 oktober 2017 en 10 maart 2018, Ter Dennen, Westmalle
    
  Coördinatie en info: Zr. Lieve Vervoort (Duffel)
  lieve.vervoort@emmaus.be