De Raad van Bestuur is samengesteld uit tien leden, vier mannelijke en zes vrouwelijke religieuzen, verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar. (Statuten Art. 12.1)

De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, en een schatbewaarder aan. Is de voorzitter een vertegenwoordiger van de vrouwelijke religieuzen, dan moet de ondervoorzitter, een vertegenwoordiger van de mannelijke religieuzen zijn en omgekeerd. (Statuten Art. 12.5)

 Samenstelling van de Raad van Bestuur 2014-2018:
 • Abt Frederic Testaert, prelaat van de Norbertijnen, Postel (voorzitter vanaf 22 sept. 2017)
 • Zr. Monique Schoeters, alg. overste Zusters. H.Hart van Maria, Schilde (ondervoorzitter)
 • Zr. Rita Van Brugghe, alg. overste Hospitaalzusters van Sint-Jan, Brugge (penningmeester)
 • Zr. Catherine Bourdeaux, Zusters van Maria van Nederbrakel, Gent
 • Zr. Trees Cooman, abdis Zusters Clarissen, Oostende
 • Pater Daniël De Rycke, regionaal overste Minderbroeders Franciskanen, Leuven
 • Br. Luc Lemmens, provinciaal overste Broeders van Liefde, Gent
 • Zr. Gerda Lenders, Zusters Kindsheid Jesu, Hasselt
 • Zr. Lieve Vervoort, Convent van Betlehem, Duffel
 • Pater Jef Matton, Missionarissen van Scheut, Rome (sinds 22 september 2017).

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks bij elkaar.

Coördinatievergaderingen
een afvaardiging van de Raad van Bestuur komt op regelmatige basis samen met:
 • een afvaardiging van de Belgische Bisschoppen: Commissio Mixta
 • de vicarissen en gedelegeerden voor de religieuzen van de Vlaamse bisdommen: Coördinatiebureau
 • een afvaardiging uit de koepel van de religieuzen in het Franstalig landsgedeelte: Coördinatie URV-COREB