Inhoud
 
 
Hoe weten we dat we God kennen? – De eerste brief van Johannes (deel 2) - Peter Schmidt

KUNST IN DE KIJKER – Die mij droeg op adelaarsvleugels – Beeldmeditatie
bij Maria en het element lucht (Lucy D’Souza-Krone)
- Wies Beckers

OVERIGENS – Still – Klooster! – Zusters en broeders / Stem van het religieuze leven in Vlaanderen – Koken met Clara

Vooruitgang - Mahatma Ghandi

VOOR U GELEZEN – Mazzel tov – Mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie - (Margot Vanderstraeten) Paula Veestraeten

Troost in de kathedraal - Paul Van Hertbruggen

Een heiligdom met open armen - Tomáš Halík

FRANCISCUS’ UUR VAN DE EBBE – Een zuiver hart hebben - Klaas Blijlevens

KANTTEKENINGEN – Laat God gaan - Guido Caerts

BIJBELBEZINNING – Over waaromvragen en aanklacht - Wilfried Rossel

VENSTER OP DE WERELD – Het volk van de Masih in Pakistan - Eric Manhaeghe

Vurige aanhangers van de Hoop - Magda Hollander-Lafon

De dochter van het volk en de dochter van de synagoge - Egbert Rooze

POËZIE – De menswording - Kris Gelaude