Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd zowel voor de oversten als voor de leden van de diverse congregaties.
Deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie: ontmoeting en bezinning.
De thema's die aan bod komen houden verband met interne ontwikkelingen binnen het religieuze leven of hebben betrekking op  de actualiteit. Zo werd in de voorbije jaren gesproken over:
    -  Zorg voor de schepping (Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede)
    -  Het religieuze leven in de Kerk na het Concilie (Vaticanum II – Lumen Gentium)
   -  'Vrede veraf en dichtbij - interreligeiuze dialoog en actieve geweldloosheid’ (Pax Christi)
    -  'Religieuzen in een groeiend multiculturele kerk en samenleving in Vlaanderen’ (Orbit)
    -  'In het suizen van een zachte bries' (1 Kon. 19,12) - Over stilte, verinnerlijking en gebed…
    -  'Ik zal er zijn voor u' (Ex 3,14) - ‘zorgen voor‘, een weg van dragen én gedragen worden...
 
 
Werkjaar 2023-2024

De ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden in Blankenberge
hadden plaats van dinsdag 17 tot donderdag 19 oktober 2023.

De ontmoetingsdagen 2024 gaan door op 24-25-26 september.
​