Elk jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd zowel voor de oversten als voor de leden van de diverse congregaties.
Deze bijeenkomsten hebben een dubbele functie: ontmoeting en bezinning.
De thema's die aan bod komen houden verband met interne ontwikkelingen binnen het religieuze leven of hebben betrekking op  de actualiteit. Zo werd in de voorbije jaren gesproken over:
    -  Zorg voor de schepping (Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede)
    -  De spirituele spiegel van de hedendaagse cultuur
    -  Het religieuze leven in de Kerk na het Concilie (Vaticanum II – Lumen Gentium)
    -  'Vrede veraf en dichtbij - interreligeiuze dialoog en actieve geweldloosheid’ (Pax Christi)
    -  'Religieuzen in een groeiend multiculturele kerk en samenleving in Vlaanderen’ (Orbit)
    -  'In het suizen van een zachte bries' (1 Kon. 19,12) - Over stilte, verinnerlijking en gebed…
 
 
Planning voor het werkjaar 2019-2020
 
  • Vormingsdagen voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen
    Zuster Mieke Kerckhof, Zusters vd Bermhertigheid Jesu - Brugge, zal deze ontmoetingsdagen inhoudelijk begeleiden rond het thema “Ik zal er zijn voor u” (Ex 3,14) - over ‘zorgen voor': een weg van dragen én gedragen worden…

    Deze vormingsdag wordt drie maal georganiseerd op volgende plaatsen naar keuze:

  • Ontmoetingsdagen voor hogere oversten en raadsleden van de mannelijke en vrouwelijke ordes en congregaties in Duinse Polders - Blankenberge op woensdag, donderdag en vrijdag 13-14-15 mei 2020.
    Zr. Noëlla Ghijs (Bernardinnen, Oudenaarde) en prof. Guido Vanheeswijck zullen er spreken over een thema dat aansluit bij christen-zijn en religieus-zijn in deze tijd.