Interdiocesane vormingsinitiatieven voor religieuzen
UVC - IVOR - SARA - RBC
werkjaar 2019-2020
 •  
  UVC
   
  • Unie van de Vrouwelijke Contemplatieven
    
  • Ontmoetingsdag voor oversten en afgevaardigden
   Woensdag 19 juni 2019 in de Oude Abdij van Drongen - Gent, met medewerking van zr. Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen, bisdom Antwerpen.
    
  • Sessie voortgezette vorming voor alle zusters
   Van maandag 15 t/m donderdag 18 juli 2019 in de Sint-Sixtusabdij Westvleteren
   Thema: Als God ons te binnen schiet... Hoe niét en wél over God spreken, in het spoor van Emmanuel Levinas, als uitdaging voor christenen.
   Inleider: Roger Burggraeve, sdb.
    
  • Meer over UVC in Schakelaartje 43 (augustus 2019)
    
  • Apostolische Constitutie VULTUM DEI QUAERERE (Het gelaat van God zoeken)
   Over het vrouwelijke contemplatieve leven
   De Paus behandelt hierin een aantal specifieke thema’s zoals vorming, gebed, de Eucharistie, het sacrament van verzoening, samenleven in gemeenschap, de autonomie van de kloosters, het werk, de stilte.
   Lees meer in een bijdrage van zr. Katharina (Abdij O.L.Vrouw van Nazareth, Brecht)
   Download de integrale tekst van de constitutie A4-formaat of brochure-formaat (A5)
    
  Voorzitster UVC: Zr. Kirsten Butaye
  uvc.zkirsten@telenet.be
 •  
  IVOR
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen voor jonge religieuzen
    
  •   - vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019
     - vrijdag  14 en zaterdag 15 februari 2020
    
  • De bijeenkomsten gaan door in Hof Zevenbergen, Ranst
    
  Coördinatie en info: Zr. Ann Vansteenweghen
  ann.vansteenweghen@skynet.be
 •  
  SARA
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen voor geïnteresseerde leeftijdsgenoten over congregaties heen, in de bisdommen Antwerpen en Mechelen-Brussel.
    
  • Op 7 september 2019 kwam de SARA-groep voor een laatste keer samen in Ranst ‘Zevenbergen’, een mooie afsluiter na 33 ontmoetingsdagen over de jaren heen.

  • Een kort verslag over deze laatste bijeenkomst vind je hier.

  Coördinatie en info: Zr. Lieve Vervoort (Duffel)
  lieve.vervoort@emmaus.be
 •  
  RBC
   
  • Jaarlijkse Broederdag - Vorselaar
    
  • Voor de leden van de diverse broedercongregaties wordt jaarlijks, op een zaterdag in maart, een ontmoetingdag met bezinning georganiseerd in het Kardinaal van Roey-Instituut, Vorselaar.
   Thema en spreker worden tijdig aan de betrokkenen meegedeeld.
    

   
  Coördinatie en info: Raad van Broedercongregaties
  filip.dhooghe@fracarita.org