Interdiocesane vormingsinitiatieven voor religieuzen
UVC - IVOR - SARA - RBC
werkjaar 2018-2019
 •  
  UVC
   
  • Unie van de Vrouwelijke Contemplatieven
    
  • Ontmoetingsdag voor oversten en afgevaardigden
   Woensdag 19 juni 2019 in de Oude Abdij van Drongen - Gent, met medewerking van zr. Nicole Vennekens, bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen, bisdom Antwerpen.
    
  • Sessie voortgezette vorming voor alle zusters
   Van maandag 15 t/m donderdag 18 juli 2019 in de Sint-Sixtusabdij Westvleteren
   Thema: Als God ons te binnen schiet... Hoe niét en wél over God spreken, in het spoor van Emmanuel Levinas, als uitdaging voor christenen.
   Inleider: Roger Burggraeve, sdb.
    
  • Meer over UVC in Schakelaartje 40 (okt. 2018) en Schakelaartje 41 (nov. 2018)
    
  • Apostolische Constitutie VULTUM DEI QUAERERE (Het gelaat van God zoeken)
   Over het vrouwelijke contemplatieve leven
   De Paus behandelt hierin een aantal specifieke thema’s zoals vorming, gebed, de Eucharistie, het sacrament van verzoening, samenleven in gemeenschap, de autonomie van de kloosters, het werk, de stilte.
   Lees meer in een bijdrage van zr. Katharina (Abdij O.L.Vrouw van Nazareth, Brecht)
   Download de integrale tekst van de constitutie A4-formaat of brochure-formaat (A5)
    
  Voorzitster UVC: Zr. Kirsten Butaye
  uvc.zkirsten@telenet.be
 •  
  RBC


   
  • Jaarlijkse Broederdag - Vorselaar
    
  • Voor de leden van de diverse broedercongregaties
   Zaterdag 16 maart 2019 - Kardinaal van Roey-Instituut, Vorselaar
   Thema en spreker worden later bepaald
    

   
  Coördinatie en info: Raad van Broedercongregaties
  filip.dhooghe@fracarita.org
 • IVOR
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen voor jonge religieuzen
    
  • Aan dit initiatief nemen jonge religieuzen, die vanaf 1981 hun tijdelijke geloften aflegden, deel uit de bisdommen Antwerpen, Hasselt en Mechelen-Brussel.
    
  •   - vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018
     - vrijdag  15 en zaterdag 16 februari 2019
     - vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019
    
  • De bijeenkomsten gaan door in Hof Zevenbergen, Ranst
    
  Coördinatie en info: Zr. Yvonne De Gryse (Duffel)
  yvonne.de.gryse@emmaus.be
 •  
  SARA
   
  • Interdiocesane vorming- en ontmoetingskansen
    
  • Voor geïnteresseerde leeftijdsgenoten over congregaties heen, in de bisdommen Antwerpen en Mechelen-Brussel. De bijeenkomsten gaan door in het diocesaan centrum Ter Dennen, Westmalle.
    
  • - zaterdag 13 oktober 2018: Gastvrijheid, islam en transformatiemodel door Leila Clement.
  • - zaterdag 6 april 2019: Over kwetsuren en heling - De spirituele zoektocht van Lytta Basset,
  •    door Mia Verbanck.
    
  Coördinatie en info: Zr. Lieve Vervoort (Duffel)
  lieve.vervoort@emmaus.be