•  
  Networking Intentional Christian Communities (NICC)
  Geloven in verandering – religieus leven

   
  In het oecumenisch opgezette project Networking Intentional Christian Communities (NICC)  worden ontwikkelingen rond toekomstgericht religieus gemeenschapsleven in Nederland, Vlaanderen en Duitsland onderzocht.

  Het doel van het project is het bevorderen en ondersteunen van vitale kerkgemeenschappen door middel van de oprichting van een versterkt netwerk van toekomstgerichte, levensvatbare intentional Christian communities in de rooms-katholieke en protestantse kerken in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. De term ‘intentional Christian communities ‘ (ICC) staat voor alle vormen van georganiseerd Christelijk religieus gemeenschapsleven en omvat, maar is niet beperkt tot de traditionele vormen van God-gewijde gemeenschappen (d.w.z. ordes en congregaties).
   
   

 • Hof Zevenbergen
  Mens-zijn-vandaag : Echo’s van religieus leven in de kering

  met priester Erik Galle
  Zaterdag 15 juni 2019 van 9.30 - 16.00 uur

  Dag van ontmoeting voor al wie begaan is met een bezield religieus leven vandaag, dus niet enkel de religieuzen maar ieder die wil nadenken over vormen van geïnspireerd christelijk leven voor mensen van deze tijd!

  We beluisteren dit jaar de inspirerende spreker Erik Galle met het thema van zijn laatste boek: In de leer bij de monnik. Monastieke accenten in het dagelijks leven en delen onze ervaringen en vragen met betrekking tot elke vorm van een authentiek leven in navolging van Christus.
   
  Lees meer op de website van Hof Zevenbergen
   
   

 • De kans van je leven
  Zusters na meeleefweekend: 'Geraakt door ontvankelijkheid'

  6 zustergemeenschappen sloegen de handen in elkaar bij het organiseren van een meeleefweekend. Zij ontdekten hoe samen-kerk-zijn het vuur aanwakkert!
   
  Nieuwsgierig naar de getuigenis van één van de deelneemsters? Je kan ze hier lezen!

  Van 3 mei tot 5 mei 2019 zetten zeven zustergemeenschappen opnieuw de deuren open voor dit unieke meeleefweekend. Klik hier en ontdek de digitale flyer met meer informatie. 

  Volg de Facebookpagina van de zusters die 'De kans van je leven' organiseren.
   
   

 • URV-Vormingsdagen 2017 - “Laudato Si’ – een dringend appèl tot handelen”
  Ter Dennen (Westmalle), La Foresta (Vaalbeek) en Groenhove (Torhout)
  9, 14 en 17 maart 2017

  Karel Malfliet, stafmedewerker van Ecokerk - Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, heeft ons vakkundig uitgelegd waar het over gaat en hoe we er zelf ook iets mee kunnen doen.
   
  “In de encycliek ‘Laudato Si’’ benadrukt paus Franciscus de noodzaak zorg te dragen voor de schepping. Hij besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de zwakke en de gekwetste mens. Paus Franciscus nodigt ons uit te streven naar het gemeenschappelijk goed voor mens en natuur. Zo kunnen we de vreugde van het evangelie uitstralen!”
  Mgr. Luc van Looy
   
  Hoe gaan ecologie en de kerk samen? Hoe kan jouw geloof inspireren om groen te leven? Op deze en vele andere vragen zochten we tijdens deze vormingsdag een antwoord.
   
  Download de presentaties                     Naar de website van Ecokerk
   
   

 • 2016 - Jubeljaar van de Barmhartigheid
  8 december 2015 - 20 november 2016

  Met de feestelijke oorkonde (bul) 'Misericordiae vultus' (‘Het gelaat van de barmhartigheid’) kondigde Paus Franciscus, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), een buitengewoon heilig jaar af.
   
   

 • Open kloosterdag - 3-4 oktober 2015

  In het kader van het jaar van het godgewijde leven openden religieuze gemeenschappen, verspreid over Vlaanderen,  hun deuren voor buurtbewoners en sympathisanten.

  Met een rondleiding of tentoonstelling, gebedsdienst of bezinningsmoment, animatie of activiteiten allerhande, wilden we u een inkijk geven in het religieus leven  in deze tijd.

  In eenvoud en verbondenheid en  gekleurd vanuit het eigen charisma van de gemeenschap. Hoe ziet dat eruit? Wat maakt het aantrekkelijk? Hoe beantwoordt het aan een hedendaags Godsverlangen?
   
   

 • Schatten van religieuzen

  Op de driedaagse van de Unie van Religieuzen van Vlaanderen in Blankenberge werden de 200 aanwezigen verrast door Sammy, de mascotte van de actie 'Schatten van doeners'. Religieuzen verrichten op honderden plaatsen vrijwilligerswerk. Soms stonden ze aan de wieg ervan. Soms zijn ze het trekpaard en heel vaak staan ze op de achtergrond, onmisbaar en broodnodig. Ze bemoedigen tienduizenden mannen en vrouwen in parochies, verenigingen en instellingen.
   
  Lees meer & fotoreportage                    Bericht op Kerknet
   
   

 • Damiaan inspireert... als mens, als priester en als religieus

  De religieuzen van Vlaanderen verzamelden op dinsdag 27 oktober 2009 in Scherpenheuvel voor een viering rond de figuur van de heilige, Pater Damiaan, als bron van inspiratie voor hun zending als religieus of religieuze, in deze wereld en deze tijd.
   
  Fotoverslag op Kerknet                      Bezoek de website Damiaan-vandaag