De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie personen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar. (Statuten Art. 12 §1 & 4)

De bestuurders duiden onder elkaar een voorzitter, een ondervoorzitter, en een schatbewaarder aan. Is de voorzitter een vertegenwoordiger van de vrouwelijke religieuzen, dan moet de ondervoorzitter, een vertegenwoordiger van de mannelijke religieuzen zijn en omgekeerd. (Statuten Art. 12 § 5)

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks bij elkaar.

Coördinatievergaderingen
een afvaardiging van de Raad van Bestuur komt op regelmatige basis samen met:
  • een afvaardiging van de Belgische Bisschoppen: Commissio Mixta
  • de vicarissen en gedelegeerden voor de religieuzen van de Vlaamse bisdommen: Coördinatiebureau
  • een afvaardiging uit de koepel van de religieuzen in het Franstalig landsgedeelte: Coördinatie URV-COREB