• ‚Äč
  Jaarrapport Katholieke Kerk in België - 'Innovatie en diversiteit'

  Het Jaarrapport van de katholieke Kerk in België probeert de relevantie van de Kerk in de samenleving in cijfers te vatten. Het rapport schetst een breed panorama van het leven binnen de Kerk: jongerenpastoraal, bedevaartsoorden, gastenverblijven in kloosters en abdijen, katholiek onderwijs, pastorale opleidingen, katholieke media … Cijfers uit de verschillende bisdommen én uit de beide landsdelen werden opgezocht en samengevoegd. Het tweede, kleinere, deel van het rapport gaat in op patrimonium, organisatie en financiën en behandelt o.m. de financiering van de rooms-katholieke Kerk, de territoriale reorganisaties, de rol van de kerkfabriek en de vereniging parochiale werken e.a. 
   
  Lees meer of download het verslag via de website van Kerknet  

   
   

 • TUTTI - Driemaandelijks magazine voor en met religieuzen van het Aartsbisdom

  Een opmerkelijk initiatief in een tijd waarin overal de digitale kaart wordt getrokken. “Om nieuwe dingen te doen, moet je soms je toevlucht nemen tot oude middelen”, duidt Steven Wielandts, vicaris voor het Godgewijde Leven in het aartsbisdom.
   
  "We kozen voor een papieren editie omdat de sociale media voor onze religieuzen vaak niet zo toegankelijk zijn. Ze vinden het fijn een blad ter hand te kunnen nemen en erin te bladeren. Met Tutti willen we in deze contactarme tijd vreugde brengen en nabijheid creëren door verbondenheid."

  Lees meer in Kerk & leven                               Inhoud en colofon (jg. 1 - nr. 3) 
   

 • Waardevol religieus erfgoed
  KADOC - KU LEUVEN


  Zorg voor het erfgoed van Belgische religieuze instituten is al jarenlang een fundament van de werking van Kadoc - KU Leuven.

  Met deze uitgave wil KADOC de diversiteit en het potentieel van dit waardevol religieus erfgoed in de verf zetten... Het is bovendien een warme oproep om de zorg voor het erfgoed van en door religieuzen naar waarde te schatten.
   
  Bekijk/Download de brochure                      Naar de website van Kadoc
   
   

 • Met nieuwe ogen en een nieuw hart
  Religieuze dienstbaarheid in beweging


  De dienstbaarheid die religieuze ordes en congregaties in het verleden steeds op zich hebben genomen, is in onze tijd niet vanzelfsprekend meer. Heel wat dimensies van deze dienstbaarheid, zoals onderwijs en zieken- of armenzorg, zijn vandaag overgenomen door de staat of door professionele organisaties.

  Toch behoort het element van dienstbaarheid wezenlijk tot het religieuze leven, of het nu gaat om actieve of om contemplatieve ordes en congregaties. De uitdagingen zijn legio: enerzijds moeten reeds bestaande vormen van dienstbaarheid opnieuw overdacht en geëvalueerd worden, anderzijds moet er gezocht worden naar nieuwe ideeën en initiatieven, waardoor het religieuze leven kan worden vernieuwd in en voor onze tijd.

  Met bijdragen van Didier Croonenberghs, Maaike De Haardt, Lieve Dirken, Brian Heffernan, Rob Hoogenboom, Anton Milh, Emilio Platti, Stephan van Erp en Steven Wielandts.
   
   

 • Getuigenis van Leven
  Erik Galle


  Dit magazine reikt maar liefst acht toegangswegen aan om binnen te kijken in het leven van de zusters benedictinessen van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië te Loppem. Wie het hele parcours aflegt en de verschillende puzzelstukken samenlegt, krijgt een dieptezicht in het monastieke leven van de zusters.
   
   

 • 'Tussen U en mij … Kleine gebeden in grote letters'
  Een uitgave van Catechesehuis - Een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving

  Ter gelegenheid van de ‘Week van de derde leeftijd’ van 21 tot 27 november 2016 is een nieuw en origineel gebedenboek verschenen: ‘Tussen U en mij …’ Kleine gebeden in grote letters.

  Het zijn 37 eenvoudige gebeden, korte gesprekken met God in grote letters, omdat mensen op een zekere leeftijd klein gedrukte teksten moeilijk kunnen lezen.

   
   

 • Hoog tijd voor een andere God. Bijbels diepgronden naar de ziel van ons mens-zijn.
  Roger Burggraeve in gesprek met Guido Caerts en Paula Veestraeten

  Velen van ons zijn opgegroeid met een welomschreven godsbeeld, dat eigenschappen meekreeg als almachtig, hoog verheven en alwetend. Ook de Bijbelverhalen intrigeerden ons als kind, maar zij versterkten nog de voorstelling van een belonende en straffende god-regisseur. Zoveel jaren later is die god een stille dood gestorven.
   
  Tegen de stroom in haalt Roger Burggraeve die vergeelde histories van onder het stof. Door een alternatieve lezing van de scheppingsverhalen, Abram en Sarai, Jona, Job, Mozes, de barmhartige Samaritaan … licht voor de lezer een heel ander gezicht van religie op. Het oude godsbeeld wordt voorgoed begraven, om plaats te maken voor een andere God en ... een andere mens.

   
  Uitgeverij Davidsfonds                      Voor u gelezen - Golfslag 2015/3
   
   

 • Abdijmensen - Een inkijk in norbertijns leven
  Elze Riemer

  Een vertel- en fotoboek over het leven van norbertijnen en norbertinessen in Vlaanderen en Nederland. De abdijmensen vertellen openhartig over hun ervaringen met God en met mensen. Ze staan midden in de samenleving én laten zien waarin ze ‘het verschil maken’. Een uitgave naar aanleiding van het ‘Jaar van het godgewijde leven’.
   
  Lees meer                      Naar de website
   
   

 • Tussen de regels - Achter de muren van een slotklooster

  De jongste broeder is de 50 net voorbij, de oudste werd 95...
  Schrijver Bart Demyttenaere leefde een tijdje met hen mee. Hij deelde leven en tafel met de broeders en peilde naar hun diepste dromen en verlangens.

  Waarom ruilde een voormalig olympisch atleet zijn sportshirt voor een pij? Hoe wordt de strenge regel van Benedictus door zijn volgelingen beleefd? Is een sterk uitdunnende gemeenschap op termijn nog levensvatbaar? Wat kan een gewone sterveling van een kloosterling leren? Schuilt er een monnik in ieder van ons?
   
  Uitgeverij Davidsfonds                              Abdij Zevenkerken
   
   

 • TUSSEN VOLTOOIEN EN VERWACHTEN
  Brief aan (oudere) religieuzen

  Ria Grommen is doctor in de psychologie en is altijd actief geweest in vorming en begeleiding, voornamelijk in verband met gezinsrelaties en ouder worden. Dit boek is gegroeid vanuit haar ervaring met het begeleiden van religieuzen, zowel individueel als in groep.

  Een citaat uit de inleiding: “Velen van jullie heb ik al mogen ontmoeten… Een en ander is voor mij een appel om deze brief te schrijven: een brief van waardering voor jullie leven, een brief van nabijheid in de duistere uren, een brief van hoop dat nieuw leven zal doorbreken én van vertrouwen dat jullie daaraan kunnen bijdragen…”.
   
   

 • VAN TABOE NAAR PREVENTIE - Beleidslijnen ter preventie
  van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag
  in pastorale relaties met kinderen en jongeren

  Met de brochure richt de Interdiocesane Commissie zich tot iedereen die een pastorale taak of bevoegdheid uitoefent in de kerkgemeenschap. Bedoeling is hen aan te moedigen en te ondersteunen in alle domeinen die te maken hebben met preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag.
   
   

 • VERBORGEN VERDRIET
  Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk

  Beleidsplan rond seksueel misbruik in de Kerk en de gevolgen ervan voor de slachtoffers, onderschreven door alle bisschoppen en de hogere oversten van alle religieuze congregaties en orden in België.
   
  Meer informatie en de integrale brochure in pdf-formaat
  op de website over seksueel misbruik in de Kerk