Medio 2022 waren er in Vlaanderen
ongeveer 3 130 vrouwelijke en 1 020 mannelijke religieuzen.
 
  Af en toe kom je ze tegen gekleed in een sierlijk habijt of een sobere pij. Vaker herken je ze aan een witte boord of een eenvoudig kruisje. Sommigen zijn druk in de weer bij kerkelijke en sociale activiteiten. Anderen lijken meer een toonbeeld van onthaasting in deze moderne tijden. We spreken ze aan met zuster, broeder of pater... of gewoon met mijnheer of mevrouw in situaties waar de neutraliteit dat vraagt.

Afhankelijk van de orde of congregatie waartoe ze behoren, hun spiritualiteit en hun werkterrein, kun je onderscheid maken tussen 'apostolische' of 'actieve' en 'contemplatieve' religieuzen.

Apostolische religieuzen zijn actief in stad en dorp, als pastor en parochiale werkster, in het onderwijs en de ziekenverpleging, in bejaardenzorg en in sociaal werk... Ze wonen bij je in de buurt, in een klooster, een huis in de straat of in het kloosterpand van een instituut.

Contemplatieve monniken en monialen leven meer teruggetrokken in abdijen en monasteria. Je ontmoet ze wel eens bij retraites en bezinningsdagen. Maar eigenlijk zijn het mensen van gebed en stille arbeid. In alle bescheidenheid maken en onderhouden zij religieuze kunst en lectuur, liturgische gewaden en voorwerpen, diverse soorten ambachtelijke producten... In vele abdijen ben je ook welkom als gast voor een periode van rust of bezinning.
 
Wil je meer weten over 'roeping'?
Ga dan naar de website Roeping in veelvoud