Redactie Golfslag
 • Hildegard ARFEUILLE – Zusters van Barmhartigheid, Ronse 
 • Guido CAERTS & Paula VEESTRAETEN
 • Lutgardis CRAEYNEST – Zusters van Don Bosco
 • Lutgardis DE JONGHE – Zusters Trappistinnen, Brecht
 • Gaby HENDRIX - Dochters van het Kruis
 • Maurits LESPOIX – Salesianen van Don Bosco
 • Eric MANHAEGHE - Missionarissen van Scheut
 • Lea MOERENHOUT – Annuntiaten, Heverlee
 • Peter SCHMIDT - Priester van het Bisdom Gent
 • Elisabeth SCHONKEN - Zusters Clarissen, Sint-Truiden
 • Hermine VERSTREPEN – Zusters Christelijke Scholen, Vorselaar
 
 
 
Redactie-adres
Zr. Hildegard Arfeuille, hoofdredacteur
Kruisstraat 57, 9600 Ronse - Tel. 0476 445052 - provincialaat.zvb@werken-glorieux.be
Guido Caerts, eindredacteur - gsm: 0473 510139 - guido.caerts@telenet.be

Abonnementenbeheer : secretariaat@urv.be

Boekhouding : p.verstraete@interdio.be

Abonnementen België en Nederland
Gewoon abonnement 30,00 € (vanaf jaargang 2020 - ook voor de missiegebieden)
Steunabonnementen vanaf 35,00 €. Waarvoor bij voorbaat hartelijk dank!
Los nummer 10 €

Te storten op IBAN: BE22 4352 1157 3147-  BIC: KREDBEBB
van URV-VZW, Vooruitgangstraat 333/4, 1030 Brussel
met vermelding: ... ex. Golfslag + jaar