Inhoud

 
Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt - Paulus aan de Galaten - deel 6 - Peter Schmidt

KUNST IN DE KIJKER – Laat de kinderen tot mij komen … – De Sixtijnse Madonna van RafaëlPeter Schmidt

VOOR U GELEZEN – Geen toekomst zonder kleine goedheid – Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid vanuit Emmanuel Levinas (Roger Burggraeve) - Guido Caerts

OVERIGENS – Ieder zijn bubbel

VERINNERLIJKT BIDDEN – Groeien in gebed – deel 2: In gebed zijn - Klaas Blijlevens

We kunnen niet meer stilstaan - Mauro-Giuseppe Lepori

Een klooster dat wachtMarinus van den Berg

DOROTHEE SÖLLE, EEN MYSTIEK BEWOGEN EN PROFETISCHE VROUW – Deel 6: Kies het leven Eddy Van Waelderen

ANDERS BEKEKEN – Reismeditatie – Op weg naar Ithaka - Mieke Lauwers

MADELEINE DELBRÊL, MYSTICA VAN DE STRAAT – Deel 6: Christen zijn in een atheïstische omgeving - Guido Caerts

VENSTER OP DE WERELD – De wereld op slot, of toch bijna – Weten dat je
niet weet
 - Eric Manhaeghe

POËZIE – Wanneer je kijkt - Willem Hussem

 
 
De items die bij muisovergang van kleur veranderen worden bij aanklikken geopend/gedownload