De zetel van de URV is gevestigd in de Vooruitgangstraat 333/4, 1030 Brussel.
tel. 02 2010436 - fax 02 2010429
Er is evenwel geen permanentie.
 
  • Secretaris is broeder Paul Daemen (Broeders O.L.Vrouw van Lourdes)
    Secretariaat URV, Sint-Jozefstraat 6, 9041 Gent-Oostakker
    tel. 09 3237858   -   gsm 0473 943619   -   fax 09 3237855
    secretariaat@religieuzen.be
     
 
Econoom: zuster Edith Viaene (Zusters van het Geloof)
Handelslei 298/4, 2980 Zoersel
gsm 0473 754002
econoom.urv@belgacom.net 
 
 
 
Voorzitter: abt Frederic Testaert (Norbertijnen van Postel)
abtfrederic@abdijpostel.be
 
 
 
Ondervoorzitter: zuster Monique Schoeters (Zusters van het H.Hart van Maria - Schilde)
gsm 0473 883329   -   zhvmschilde@telenet.be
 
 
 
Kerkelijke opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie
Algemene informatie vindt u hier 
Opvangpunt URV : aanspreekpuntmisbruik.urv@kerknet.be