De maatschappelijke zetel van de URV is gevestigd in de
Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
 
 
 
 
 
Voorzitter: zr. Mieke Kerckhof (Zusters van de Bermhertigheid Jesu)
voorzitter@urv.be 
 
 
 
Ondervoorzitter: pater Paul De Bois (Karmelieten)
​​pauldeboisocd@gmail.com 
 
 
 
Kerkelijke opvangpunten voor misbruik in een pastorale relatie
Algemene informatie vindt u hier 
Opvangpunt URV : aanspreekpuntmisbruik.urv@kerknet.be