Zusters Kindsheid Jesu

Zusters Kindsheid Jesu

  • Aard: Congregatie
  • Soort: Apostolische
  • Gesticht: 1835
  • Door: Kanunnik P.J. Triest
  • Waar: Gent

Beschrijving: Bekommernis om vondelingen en verlaten en zieke kinderen was de aanleiding voor de oprichting van de congregatie Zusters Kindsheid Jesu in 1835. Al vlug na de stichting waren zusters ook actief in onderwijs, zorg voor bejaarden, verpleging, missies, bijzondere jeugdzorg, zorg voor vrouwen in crisissituaties met of zonder kinderen.
Momenteel worden deze taken verder gezet door leken. Ook het bestuur van de verschillende voorzieningen en scholen is overgedragen aan daartoe opgerichte vzw’s. Via opdrachtverklaring of opvoedingsconcept wordt getracht de oorspronkelijke inspiratie van de congregatie verder te zetten.
De congregatie heeft momenteel gemeenschappen in Assenede, Champlon, Eeklo, Eke, Gent (3), Gruitrode, Hasselt (3), Liedekerke, Lommel, Lummen, Nerem, Zeveneken-Lochristi, Zomergem, Zwijndrecht.
Met de congregatie in Congo die uit het missiewerk van de Zusters Kindsheid Jesu is ontstaan, wenst de congregatie een nauwe band te bewaren door contacten en ondersteuning.
Ook gebed en samenleven, zorg voor elkaar, aandacht voor ontmoetingen en hulp aan mensen-in-nood, blijven belangrijke prioriteiten.