Onze visie en missie

Reden van bestaan van de URV

URV is een platform, een overleg- en ontmoetingsorgaan van religieuzen en van hen die mee verantwoordelijkheid opnemen voor congregaties en ordes. De zorg voor authentiek en religieus leven staat centraal en wordt op een eigentijdse wijze ondersteund en bevorderd met respect voor verscheidenheid en identiteit.

Doelstellingen

  • De verdere groei naar authentiek en religieus leven en de profetische dimensie ervan blijven stimuleren en bevorderen
  • Mee instaan voor verdere verbinding tussen congregaties en ordes
  • De waarde en de zinvolheid van het religieus leven en de religieuze roeping in kerk en maatschappij blijvend onder de aandacht brengen
  • Ondersteunen van de visievorming bij de besturen en de leden van congregaties en ordes
  • Waar relevant de belangen behartigen van de verschillende ordes en congregaties (bv. in contact met Rome)
  • Aandacht besteden aan de verschillende deelgroepen met hun eigen vragen en noden (o.a. jongere religieuzen, oudere religieuzen, internationale en interculturele gemeenschappen, …)
  • Communicatiekanaal zijn m.b.t. info en vragen vanuit nationale en internationale organisaties die bij het religieus leven betrokken zijn (bv. Vaticaan, UISG, UCESM, …)