Publicaties

Jaarrapport Katholieke Kerk in België – ‘Innovatie en diversiteit’

Het Jaarrapport van de katholieke Kerk in België probeert de relevantie van de Kerk in de samenleving in cijfers te vatten. Het rapport schetst een breed panorama van het leven binnen de Kerk:

jongerenpastoraal, bedevaartsoorden, gastenverblijven in kloosters en abdijen, katholiek onderwijs, pastorale opleidingen, katholieke media …

Cijfers uit de verschillende bisdommen én uit de beide landsdelen werden opgezocht en samengevoegd.

Het tweede, kleinere, deel van het rapport gaat in op patrimonium, organisatie en financiën en behandelt o.m. de financiering van de rooms-katholieke Kerk, de territoriale reorganisaties, de rol van de kerkfabriek en de vereniging parochiale werken e.a.

Lees meer of download het verslag via de website van Kerknet