Religieuzen in Vlaanderen

Religieuzen, wie zijn ze?

Religieuzen, gewone mensen,
vrouwen en mannen,
gegrepen door God,
levend in het hart van de wereld.

Door hun professie wijden ze zich
met heel hun persoon toe aan God
en aan de groei van Zijn
Rijk in deze wereld:
een levensengagement in
het spoor van Jezus.

Hun geloften van gehoorzaamheid,
armoede en celibaat drukken uit
hoe ze op een eigen wijze omgaan
met de algemeen menselijke verlangens
‘iemand zijn’, ‘iets hebben’ en ‘van iemand zijn’.

Religieuzen zijn Godzoekers,
mensen die bidden en leven vanuit hun gemeenschap.
Door hun zending delen ze in Jezus’ zorg voor
mens en wereld.

Naargelang hun specifieke roeping
geven ze hun religieus leven een eigen vorm.
De rijkdom van het evangelie nodigt uit
tot het leggen van eigen accenten.

Zo ontstaat een brede waaier van ordes en congregaties,
van contemplatieve of apostolische religieuzen,
elk met hun eigenheid, maar allen erom bekommerd
dat Gods Rijk mag groeien in deze wereld.

Af en toe kom je ze tegen gekleed in een sierlijk habijt of een sobere
pij. Vaker herken je ze aan een witte boord of een eenvoudig kruisje.
Sommigen zijn druk in de weer bij kerkelijke en sociale activiteiten.
Anderen lijken meer een toonbeeld van onthaasting in deze moderne
tijden. We spreken ze aan met zuster, broeder of pater… of gewoon
met mijnheer of mevrouw in situaties waar de neutraliteit dat vraagt.

Afhankelijk van de orde of congregatie waartoe ze behoren, hun
spiritualiteit en hun werkterrein, kun je onderscheid maken
tussen ‘apostolische‘ of ‘actieve‘ en ‘contemplatieve‘ religieuzen.

Apostolische religieuzen zijn actief in stad en dorp, als pastor en
parochiale werkster, in het onderwijs en de ziekenverpleging, in
bejaardenzorg en in sociaal werk… Ze wonen bij je in de buurt, in een
klooster, een huis in de straat of in het kloosterpand van een instituut.

Contemplatieve monniken en monialen leven meer teruggetrokken
in abdijen en monasteria. Je ontmoet ze wel eens bij retraites en
bezinningsdagen. Maar eigenlijk zijn het mensen van gebed en stille
arbeid. In alle bescheidenheid maken en onderhouden zij religieuze
kunst en lectuur, liturgische gewaden en voorwerpen, diverse soorten
ambachtelijke producten…

In vele abdijen ben je ook welkom als gast voor een periode van rust of bezinning.