Religieuzen in Vlaanderen

Religieuzen, wie zijn ze?

Religieuzen, gewone mensen,
vrouwen en mannen,
gegrepen door God,
levend in het hart van de wereld.

Door hun professie wijden ze zich
met heel hun persoon toe aan God
en aan de groei van Zijn
Rijk in deze wereld:
een levensengagement in
het spoor van Jezus.

Hun geloften van gehoorzaamheid,
armoede en celibaat drukken uit
hoe ze op een eigen wijze omgaan
met de algemeen menselijke verlangens
‘iemand zijn’, ‘iets hebben’ en ‘van iemand zijn’.

Religieuzen zijn Godzoekers,
mensen die bidden en leven vanuit hun gemeenschap.
Door hun zending delen ze in Jezus’ zorg voor
mens en wereld.

Naargelang hun specifieke roeping
geven ze hun religieus leven een eigen vorm.
De rijkdom van het evangelie nodigt uit
tot het leggen van eigen accenten.

Zo ontstaat een brede waaier van ordes en congregaties,
van contemplatieve of apostolische religieuzen,
elk met hun eigenheid, maar allen erom bekommerd
dat Gods Rijk mag groeien in deze wereld.