Ordes en Congregaties

Ordes en Congregaties – Kloosters en Abdijen

Religieuzen zijn verenigd in religieuze gemeenschappen of instituten. In het kerkelijk recht gebruikt men de term ‘instituten voor Godgewijd leven’. Afhankelijk van de aard en de traditie van een instituut spreekt men van een orde, een congregatie, een sociëteit, een seculier instituut…

De leden van een religieuze gemeenschap wonen in een klooster. Overeenkomstig de eigenheid van een gemeenschap en haar geschiedenis spreekt men van een abdij, een priorij, een monasterium, een convent…

In een aantal gevallen zijn kloostergemeenschappen autonoom. In andere gevallen is er een min of meer sterke band tussen kloosters van eenzelfde instituut. Men spreekt dan van een generalaat of een provincialaat, een moederhuis, een bijhuis of een filiaal… om de onderlinge afhankelijkheid tussen de kloosters van eenzelfde orde of congregatie aan te duiden.

Medio 2022 zijn er in Vlaanderen 256 autonome ordes en congregaties die samen de Unie van Religieuzen in Vlaanderen (URV) vormen. Afhankelijk van hun specifieke levenswijze en opdracht binnen de Kerk kennen we:

  • 172 ordes en congregaties van apostolische zusters met 2.900 leden
  • 38 gemeenschappen van contemplatieve zusters met 230 leden
  • 24 ordes en congregaties van paters met 720 leden
  • 13 mannelijke abdijgemeenschappen met 180 leden
  • 9 broedercongregaties met 120 leden

Wil je meer weten over een bepaalde orde of congregatie in Vlaanderen?
Hieronder vind je de de lijst van Ordes en Congregaties.

Voor meer informatie over ordes en congregaties in het Franstalige landsgedeelte
kun je terecht op de website van onze zusterorganisatie COREB.

Een lijst van de ordes en congregaties in het Franstalige landsgedeelte vind je hier.

Lijst van Ordes & Congregaties

Zusters Kindsheid Jesu

Zusters Maricolen

Zusters Missionarissen ICM

Zusters Norbertienen

Zusters O.L.Vrouw Gasthuis

Zusters O.L.Vrouw Middelares

Zusters O.L.Vrouw Presentatie

Zusters O.L.Vrouw van 7 Weeën

Zusters O.L.Vrouw van Barmhartigheid

Zusters O.L.Vrouw van Bijstand

Zusters O.L.Vrouw van Namen

Zusters O.L.Vrouw Visitatie

Zusters O.L.Vrouw-ten-Bunderen

Zusters Ursulinen

Zusters van Barmhartigheid

Zusters van de Heilige Harten

Zusters van Don Bosco

Zusters van Liefde

Zusters van Liefde – SCMM

Zusters van Liefde Jezus en Maria

Zusters van Maria

Zusters van Maria en Jozef

Zusters van O.L.Vrouw

Zusters van Overijse-Mechelen

Zusters van Sint-Andreas

Zusters van Sint-Antonius

Zusters vd Bermhertigheid Jesu

Zusters vd Gehoorzaamheid

Zusters vd Goddelijke Voorzienigheid

Zusters vd H. Familie

Zusters vd H. Filippus Neri

Zusters vd H. Jozef

Zusters vd H. Jozef Calasanz

Zusters vd H. Kindsheid

Zusters vd H. Vincentius à Paulo

Zusters vd HH. Engelen

Zusters vd Kindsheid van Maria

Zusters vd Onbevlekte Ontvangenis

Zusters vd Vereniging met het H. Hart

Zusters vd Verlosser en O.L.Vrouw

Zusters vd Voorzienigheid & O.Ontv.

Zusters vd Voorzienigheid van Ruillé

Zusters vh arme Kind Jezus

Zusters vh Eucharistisch Rijk

Zusters vh Geloof

Zusters vh H. Hart van Jezus

Zusters vh H. Hart van Maria

Zusters vh Onbevlekt Hart van Maria

Zwartzusters