Paters van de Heilige Harten

Paters van de Heilige Harten

 • Alias: Picpussen
 • Latijn: Congregatio Sacrorum Cordium
 • Afkorting: SS.CC.
 • Aard: Congregatie
 • Website: www.ssccpicpus.com/
 • Soort: Apostolische
 • Gesticht: 1800
 • Door: P. Maria-Jozef (Pierre) Coudrin
 • Waar: Frankrijk
 • Provincialaat
 • Paters van de HH. Harten
 • Adres: St.Antoniusberg 11 3000 Leuven (België)
 • Telefoon: 016 316363
 • Fax: 016 225542
 • E-mail: provincialaat.vlaanderen@telenet.be
 • Notitie: Vanuit de overtuiging dat Damiaan ook mensen uit de 21ste eeuw kan inspireren hebben wij, de paters en zusters Picpussen, het project ‘Damiaan Vandaag’ opgezet. Door een gevarieerd aanbod van activiteiten willen we mensen informeren over Damiaan en hen aansporen hem na te volgen in zijn keuze voor kleine en uitgestotenen.