Bestuursorgaan

Bestuursorgaan URV

Bestuursleden:

zuster Mieke Kerckhof (voorzitter),

pater Paul de Bois (vicevoorzitter),

zuster Joëlle Vanhoeck (schatbewaarder)

Adviserende leden:

zuster Marleen Goudsmet,

zuster Martine Meuwissen,

zuster Nicole Vennekens,

vicaris-generaal Steven Wielandts