Bestuursorgaan

Bestuursorgaan URV

Bestuursleden:

zuster Mieke Kerckhof (voorzitter),

pater Paul de Bois (vicevoorzitter),

zuster Marleen Goudsmet (schatbewaarder),

zuster Martine Meuwissen,

zuster Joëlle Vanhoeck,

zuster Nicole Vennekens,

vicaris-generaal Steven Wielandts.