Linkpagina

Kloosters en abdijen

Voor een link naar een bepaalde orde of congregatie in Vlaanderen klik hier.

Geroepen en gezonden

Roeping in Veelvoud – getuigenissen – roepingenzondag
Roepingenpastoraal – priesteropleiding Johannes XXIII
NICC – Geloven in verandering – Religieus leven
Elisabeth – Pastorale zorg

Gemeenschappen en bewegingen

Taizé gemeenschap
Focolare beweging
Gemeenschap Sant’Egidio
Arkgemeenschap
Sint-Michielsbeweging
Spirituele familie Charles de Foucauld
Gemeenschap ‘Moeder van Vrede’ – Gistel
Fraterniteit Tibériade – Lavaux-Sainte-Anne
Orde van Franciscaanse Seculieren – Vlaanderen
Gemeenschap Emmanuel Katholieke gemeenschap bestaande uit gezinnen, alleenstaanden, priesters, toegewijde broeders en zusters, die langs de weg van de aanbidding, compassie en evangelisatie hun christenzijn op een radicale wijze willen beleven.
Gemeenschap Goede Herder

Kerk en religie

Kerknet – portaal van de kerk in Vlaanderen
Interdiocesaan Centrum – ondersteuning en coördinatie
IPB – Interdiocesaan Pastoraal Beraad
IJD – Jongerenpastoraal Vlaanderen
Kerk in België – zoekportaal
RK Documenten – databank kerkelijke documenten
Katholiek.nl – Inspirerend Geloven (voorheen ‘Isidorusweb’)
Catho – l’Eglise Catholic de Belgique on-line
Zenit – Le monde vu de Rome
Charter van goed kerkelijk beheer 
Codex
Codex 2
Jaarrapport katholieke kerk 2023

Bezinning en herbronning

Bezinnings- en ontmoetingscentra
Oude Abdij Drongen
Tertio – Christelijk opinieweekblad
De Kovel – Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland
Kloostermagazine

Themasites

Leerhuis van de kerkvaders
Adem-Tocht – Christelijke spiritualiteitsbeweging voor 60-plussers
Gewijde Ruimte – Uw dagelijks gebed online
Start de stilte – Leer mediteren, bidden en ontspannen
Bidden Onderweg – Elke dag een nieuwe gebedspodcast
Dagelijks Evangelie – Lezingen van de dag
Dagelijks Bijbelcitaat
Bijbelhuis Zevenkerken
Catechesehuis – spiritualiteit en geloofsbeleving
Samuel – Levenskeuzes vanuit het gebed
Biblia: Bijbels interactief belevingscentrum Brugge
Getijdengebed

Religieus erfgoed

Katholiek onderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen – voorheen VSKO
Besturen KO-Vlaanderen – voorheen VIMKO
Thomas – Godsdienstonderwijs in Vlaanderen
Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst