Linkpagina

Kloosters en abdijen

Voor een link naar een bepaalde orde of congregatie in Vlaanderen klik hier.

Overleden religieuzen gelinkt aan een klooster, abdij, orde, congregatie uit de streek

Geroepen en gezonden

Gemeenschappen en bewegingen

Kerk en religie

Catho – l’Eglise Catholic de Belgique on-line
Charter van goed kerkelijk beheer 
Codex
Codex 2
Jaarrapport katholieke kerk 2023
Kerk in België – zoekportaal
RK Documenten – databank kerkelijke documenten
Werelddag van het Godgewijde leven – 2023

Bezinning en herbronning

Bezinnings- en ontmoetingscentra
Christelijke Meditatie België (WCCM)

De Kovel – Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland
Katholiek Nieuwsblad
Katholiek.nl – Inspirerend Geloven (voorheen ‘Isidorusweb’)
Kloostermagazine
Otheo – vroeger Kerknet, Kerk & Leven en Halewijn
Oude Abdij Drongen
Radio Maria

Tertio – Christelijk opinieweekblad
Zenit – Le monde vu de Rome

Themasites

Adem-Tocht – christelijke spiritualiteitsbeweging voor 60-plussers
Biblia – bijbels interactief belevingscentrum Brugge
Bidden Onderweg – elke dag een nieuwe gebedspodcast
Bijbelhuis Zevenkerken
Catechesehuis – spiritualiteit en geloofsbeleving
Dagelijks Bijbelcitaat
Dagelijks Evangelie – lezingen van de dag
Getijdengebed
Gewijde Ruimte – uw dagelijks gebed online
Leerhuis van de kerkvaders
Samuel – levenskeuzes vanuit het gebed
Start de stilte – leer mediteren, bidden en ontspannen

Religieus erfgoed

Katholiek onderwijs

Besturen KO-Vlaanderen – voorheen VIMKO
Erkende Instantie rooms-katholieke godsdienst
Katholiek Onderwijs Vlaanderen – voorheen VSKO
Thomas – Godsdienstonderwijs in Vlaanderen