Blog – Brieven

De Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart en de familie melden U het overlijden van Pater Leo Verheyen.
Geboren te Zoersel op 10 januari 1942 en overleden in A.Z. Rivierenland Reet op 19 mei 2024. Gesterkt door de sacramenten en het gebed van de Kerk.
Hij was 5 jaar Provinciale overste van de Belgische M.S.C.
Rouwadres: Missionarissen van het H. Hart, Te Boelaarlei 11, 2140 Borgerhout.

 

Ipswich MA, VSA – 29 april 2024 Zr. Teresita Weind, SNDdeN, 14 jaar lang overste van de Congregatie van de Zusters van de Onze-Lieve-Vrouw van Namen (SNDdeN), overleed op 28 april 2024 op 81-jarige leeftijd, na enkele maanden met veel pijn, in het Mount Notre Dame Health Center (MNDHC) in Cincinnati (Ohio). Zij was vierenzestig jaar lang katholieke religieuze en ze was twee ambtstermijnen lid van het Algemeen Bestuur, nl. van 2008-2014 en 2014-2022 in Rome. Ze was de 19de Algemene Overste van de Congregatie SNDdeN