Koepelorganisaties

Koepelorganisaties

Vlaamse koepelorganisatie

URV – Unie van Religieuzen in Vlaanderen

Waalse koepelorganisatie

COREB – Unie van de Religieuzen in Franstalig België

Internationale koepelorganisaties

CORREF – Conférence des religieux et religieuses de France

KNR – De Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen

UCESM – Union des Conférences Européennes de Supérieurs/es Majeurs/es

UISG – Internationale Unie van Hogere Oversten van Vrouwelijke Religieuzen

USG – Unie van Oversten van Mannelijke Religieuzen