Kanunnikessen van het H. Graf

Kanunnikessen van het H. Graf

 • Aard: Orde

Beschrijving:
De Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf is de vrouwelijke tak van het Kapittel van het Heilig Graf. Hoewel er waarschijnlijk al vanaf de oprichting van het Kapittel ook vrouwen in de omgeving aanwezig waren, werden de eerste dubbelkloosters in de 13e eeuw gevormd. Het eerste vrouwenklooster werd gesticht te Zaragoza in 1303. Later werd ook in Calatayud een dergelijk klooster opgericht. Deze zusters volgden alle de Regel van Augustinus en de Constitutiones ordinis Sepulcri Dominici (Regel van de Orde van het Heilig Graf). Zij noemden zich: filae Jerusalem, hetgeen dochters van Jeruzalem betekent.
De kanunnikessen in Nederland, België, Engeland en Duitsland hebben een oorsprong van later datum. Zij zijn voortgekomen uit de stichting van een vrouwenklooster in Kinrooi door Jan van Abroek in 1480.
Deze orde kwam tot bloei en vele kloostergemeenschappen werden gesticht. Als gevolg van de Franse Revolutie werden de meeste daarvan opgeheven. De mannenkloosters van de orde verdwenen zelfs geheel. Wel bleven enkele vrouwenkloosters bestaan: de priorijen te Turnhout, Baden-Baden en Avroy, behorend tot Luik. Het laatste emigreerde in 1794 naar Chelmsford. In de 19e eeuw werden in België weer nieuwe priorijen opgezet door een aantal daar nog levende kanunnikessen, namelijk Jeruzalem te Turnhout in 1826 en Heilig Graf te Bilzen in 1837.
Er vond daarna nog enige uitbreiding plaats. Zo sloot de gemeenschap te Male zich aan, terwijl er ook stichtingen waren in Brazilië en in de Democratische Republiek Congo. (Bron: Wikipedia)

Associatio der Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf
Tot in het midden van de 20e eeuw was er weinig contact tussen de priorijen, maar na de Tweede Wereldoorlog werd naar middelen gezocht om dit isolement te doorbreken. Bijgevolg werden pogingen ondernomen om de banden nauwer aan te halen en zodoende de weg te banen voor een juridische organisatie die, met eerbiediging van de fundamentele autonomie van elk kapittel, tegelijkertijd de zin voor saamhorigheid en onderlinge samenwerking zou stimuleren om zo te komen tot de beoogde eenheid in verscheidenheid. Dit streven droeg vrucht en verkreeg formele erkenning in de kanonieke oprichting van de Associatio der Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf bij decreet van 24 maart 1975. Negen kapittels maken deel uit van de Associatio: Kuringen, Tongerlo en Brugge (België), Campinas (Brazilië), Mirhi (Bukavu, Congo), Colchester (Engeland), Maarssen (Nederland), Masaka (Kigali, Rwanda) en Zaragoza (Spanje).

 • Kanunnikessen van het H. Graf van de gemeenschap Sint-Trudoabdij
 • Huize Mamre, Olmendreef 16 8310 Assebroek
 • Telefoon: 050 68 85 45
 • E-mail: sinttrudoabdij.brugge@telenet.be
 • Website: www.sinttrudoabdij-brugge.be
 • oud adres: Oude Oostendse Steenweg 53 8000 Brugge (België)
 • Telefoon: 050 367020
 • Notitie: Sinds oktober 2013 – Voorheen: Sint-Trudoabdij – Male, Pelderijnstraat 14, 8310 Sint-Kruis-Brugge.
 • Priorij
 • Kanunnikessen vh H. Graf
 • p/a: E. Zr. Petra – Zusters van de Kindsheid Jesu – Onze-Lieve-Vrouwdreef 4 te Gent-Oostakker (Hasselt)
 • Notitie: vroeger Herkenrodeabdij 1 3511 Kuringen (België)
 • Kanunnikessen vh H. Graf
 • Adres: Abdijstraat 38 2260 Tongerlo-Westerlo (België)
 • Telefoon: 014 545115
 • E-mail: priorin@klooster-heilig-graf.be
 • Notitie: De kanunnikessen van het Heilig Graf zijn in Turnhout sinds 1662 (Patersstraat 26, 2300 Turnhout). Naast het vieren van de liturgie horen opvoeding en onderwijs traditioneel tot hun taak. Begin 2013 werd de gemeenschap opgeheven en namen de zusters hun intrek in het al bestaande filiaal in Tongerlo. Koorgebed en Eucharistievieringen zijn nog steeds toegankelijk.