Franciscanessen Missionarissen van Maria

Franciscanessen Missionarissen van Maria

 • Alias: Zusters Franciscanessen MM
 • Afkorting: F.M.M.
 • Aard: Congregatie
 • Website: fmm.org
 • Soort: Apostolische
 • Gesticht: Sr. Mary of the Passion
 • Door: 1877
 • Waar: India
 • Regionaal Huis
 • Zusters Franciscanessen MM
 • Adres: Navezstraat 90 1000 Brussel
 • Vanaf 31 oktober 2019 tot 31 oktober 2023: één provincie Frankrijk-België-Nederland-Faroer Eilanden
 • Sinds 1 november 2023 heeft het Instituut van de Franciscanessen Missionarissen van Maria op bestuursniveau een transformatie ondergaan.
  Van de 47 provincies zijn er 17 regio’s gevormd. België en Nederland maken nu deel uit van de Regio Noord-West Europa.
  Het provincialaat en het secretariaat op 32 Avenue Reille – 75014 Parijs – Frankrijk zijn in december 2020 verplaatst naar 37, rue Jean Leclaire 75017 Parijs. Het e-mailadres provinciale@fmmfrance.fr is vervallen.
  De naam van de nieuwe F. M. M. Regio: Noord-West Europa.
  Voor alle Nederlandstalige briefwisseling, informatie en e-mails in België:
  Zuster Aline DE REYS  –  alinedereys@gmail.com  –  Lange Kongostraat 41  –  2060 Antwerpen  –  GSM : 0494 19 11 71