Zusters vd Kindsheid van Maria

Zusters vd Kindsheid van Maria

  • Alias: Ter Spermalie
  • Aard: Congregatie
  • Soort: Apostolische
  • Gesticht: 1836
  • Door: Priester Charles Carton
  • Waar: Brugge

Beschrijving:

Charles-Louis Carton richtte in 1835 op initiatief van priester Leon de Foere en met instemming van bisschop Boussen een school voor doofstomme en blinde kinderen op in Brugge. Een jaar later stichtte hij in opdracht van de bisschop de congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie, die zich sindsdien inzetten voor de opvoeding van doofstomme en blinde kinderen.
Spiritualiteit: “Een zuster van de Kindsheid van Maria streeft ernaar de levenshouding van Maria tot de hare te maken. Zij is zich bewust van eigen geringheid en leeft in totale afhankelijkheid van de Vader” (const. n°4).
Naar de laatste wens van de stichter streeft zij ernaar te leven in: “Eenheid, liefde en vrede”.
Locale gemeenschappen in Brugge en Wenduine