Zusters Bernardinnen

Zusters Bernardinnen

  • Aard: Congregatie
  • Soort: Apostolische

Beschrijving: Ontstaan aan het einde van de 12e eeuw te Oudenaarde als opvanghuis voor armen, zieken en pelgrims, door toedoen van kan. Arnulfus. Vrij vlug wordt het O.-L.Vrouw-Hospitaal genoemd. Gedurende vele eeuwen verzorgen de zusters er arme zieken. In 1224 krijgt de kleine religieuze gemeenschap van het hospitaal haar eerste levensregel uit de handen van de bisschop van Doornik.
Onder impuls van Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, ontstaat bij het begin van de 13de eeuw een cisterciënzergemeenschap naast de communiteit van het hospitaal. Zij verhuist evenwel vrij vlug naar Ath, maar laat haar inspiratie achter bij de zusters van het hospitaal. Of de communiteit werkelijk geïncorporeerd was bij de Orde van Cîteaux is niet duidelijk. Wel worden de zusters  mee opgenomen in de spirituele beweging van de Cisterciënzers die een ruime verspreiding kent in het Vlaanderen van de 13de, 14de en 15de eeuw. In de loop van de 18de eeuw worden zij ‘zusters Bernardinnen’ genoemd. De inspanningen om te komen tot een spirituele verbondenheid met de Orde van de Cisterciënzers, krijgen hun bevestiging in 1946. Sindsdien maakte de congregatie deel uit van de grote familie van de Cisterciënzers en leeft zij vanuit dezelfde spirituele traditie.
Geïnspireerd door Bernardus van Clairvaux, willen wij als zusters Bernardinnen ‘God zoeken’ en elke mens, geschapen naar Gods beeld, in zijn waardigheid erkennen en bevestigen. Doorheen onze apostolische inzet willen wij meewerken aan Gods menswording in onze wereld. In Vlaanderen zijn wij actief in verpleging, onderwijs, sociaal en pastoraal werk. We hebben gemeenschappen in Oudenaarde, Gent en Bassevelde.
In 1932 vertrekken onze eerste missionarissen naar Afrika / Rwanda, waar zij actief zijn in onderwijs en ziekenzorg. Met hen krijgt de congregatie een internationale dimensie. Met onze Afrikaanse zusters delen wij hetzelfde religieuze leven en putten wij uit dezelfde Cisterciënzerspiritualiteit. Samen trachten wij een ‘eenheid in verscheidenheid’ te beleven. In Afrika zijn wij aanwezig in drie landen : Rwanda met 8 communiteiten; Tsjaad met 3 communiteiten en 1 communiteit in Burkina Faso.