Zusters der Christelijke Scholen

Zusters der Christelijke Scholen

  • Alias: Zusters van Vorselaar
  • Aard: Congregatie
  • Soort: Apostolische
  • Gesticht: 1820
  • Door: Lodewijk Vincent Donche
  • Waar: Vorselaar

Beschrijving: In 1820 sticht priester Lodewijk Vincent Donche, samen met gravin Regina della Faille, een ‘werkschool’ voor arme kinderen, waar in de eerste plaats handenarbeid werd verricht en catechismusonderwijs werd gegeven. Na de onafhankelijkheid van België in 1830 kon de congregatie zich meer profileren en volgde al snel de kerkelijke erkenning (1834). Het verstrekken van onderwijs was de voornaamste doelstelling van de congregatie. Deze kreeg de naam ‘Congregatie der Christelijke Schoolen’. In 1968 openen de zusters een eerste missioneringsproject in Venezuela. In 1972 werd gestart met een normaalschool in Bokoto (Kongo). In 1991 werd dit project door een inlandse congregatie overgenomen. In 1996 werd een bijhuis van de Zusters van Vorselaar gesticht in de Dominicaanse Republiek. Vanaf de jaren ’70 werden de zusters van Vorselaar ook actief in de sociale sector en mengden zij zich in het gemeenschapsleven.