Zusters O.L.Vrouw van Bijstand

Zusters O.L.Vrouw van Bijstand

 • Aard: Congregatie
 • Soort: Apostolische
 • Generalaat
 • Zusters O.L.Vrouw van Bijstand
 • p/a WZC Pottelberg – Pottelberg 1 8500 Kortrijk (België)
  voordien: Beverlaai 75 8500 Kortrijk
 • Telefoon: 056 249666
 • Fax: 056 249665
 • E-mail: zrs.bijstand.olv.vl@belgacom.net
 • Algemeen overste: zr. Diane D’haeveloose, zr. Godewende
 • Notitie:In de tweede helft van de 18de eeuw ontstaan in Kortrijk de Armenscholen. Het belangrijkste doel ervan is het bestrijden van armoede door het bijbrengen van kennis. Dit valt samen met oprichting van verenigingen van geestelijke dochters (ongehuwde dames uit gegoede kringen die hun leven wijdden aan goede werken).
  In Kortrijk heeft priester Jozef Van Dale in 1761 stappen ondernomen om gratis onderwijs te geven aan arme jongens en thuisverpleging te verlenen aan arme mannen. Geïnspireerd door Jozef Van Dale sticht Joanna Francisca Amerlinck (1733-1810) in 1767 het Huys van Caritate. Ze kiest er voor om eenvoudig, sober en gedisciplineerd te leven in dienst van arme kinderen en later hulpbehoevende oudere vrouwen. In haar enthousiasme weet ze 11 andere jonge vrouwen bijeen te brengen om met haar dit zware werk te verrichten. Juffrouw Amerlinck heeft voor eigen rekening drie oude huizen opgekocht in de St.-Jansstraat. Op die plek bouwt ze een school en een huis. In 1815 wordt er een werkschool/internaat opgericht welke tot de aangenomen meisjesschool voor Technisch Onderwijs Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand uitgroeit. Thans bevindt zich op deze locatie het Winkelcentrum K in Kortrijk en een gedenksteen voor de stichteres.
  In de 19e eeuw groeit deze 18e-eeuwse lokale vereniging van vrome vrouwen uit tot een Congregatie van het Bisdom Brugge. In 1871 nemen de geassocieerden het kloosterkleed aan en in 1883 de kloosterregel van het bisdom. De Zusters Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand zetten dus de oorspronkelijke lekengemeenschap van Juffrouw Amerlinck verder. In de 20e eeuw volgen plaatselijke stichtingen in de bisdommen Brugge, Gent en Mechelen en richten de zusters zich tevens op missiewerk in Ceylon en Zuid-Afrika.
  Onder stimulans van Priester Honoré Maes, geestelijk directeur van de Zusters, wordt in 1923 door de Zusters het gebouw aangekocht tussen de Beverlaai en een Burgemeester Pyckestraat om er vanaf 1924 het Lyceum O.-L.-Vrouw van Vlaanderen te huisvesten. Het Lyceum is de eerste humaniora meisjesschool in Kortrijk met het Nederlands als voertaal. De school en de kapel werden zwaar beschadigd tijdens de bombardementen van 1944. In 1962 wordt op de site de modernistische Verrijzeniskapel, naar het ontwerp van designer André De Smedt, kerkelijk ingezegend. In 2021 wordt ze, na grondige renovatie, verheven tot parochiekerk voor de Parochie St.-Rochus.
  Met de vernieuwingsprojecten in de Stad Kortrijk vanaf de jaren 2000, die o.a. leiden tot K in Kortrijk, plannen de zusters vanuit de Bijstand Site in 2006 hun verhuis naar de Site Vlaanderen waar ze in de kleiner wordende gemeenschap hun religieus leven samen verder kunnen zetten. 100 jaar na hun intrek in hun klooster in de Beverlaai, verlaten de Zusters “hun Vlaanderen” en nemen hun intrek in de site Pottelberg.