Zusters Missionarissen ICM

Zusters Missionarissen ICM

  • Alias: Missiezusters van De Jacht
  • Aard: Congregatie
  • Soort: Apostolische
  • Regionaal Huis
  • Zusters Missionarissen ICM
  • Adres: Naamsesteenweg 575 3001 Heverlee (België)
  • Telefoon: 016 403240
  • E-mail: icmdistrict@dejacht.be