Zusters vd Goddelijke Voorzienigheid

Zusters vd Goddelijke Voorzienigheid

  • Aard: Congregatie
  • Soort: Apostolische
  • Generalaat
  • Zusters Goddelijke Voorzienigheid
  • Adres: Veurnseweg 536 8906 Elverdinge
  • Telefoon: 057 224189
  • E-mail: francine.vandamme@gmail.com
  • Notitie: De geschiedenis van Home Vrijzicht… Ons huis heeft een lange geschiedenis achter de rug. In 1908 werden de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid door de toenmalige bisschop gevraagd hun intrek te nemen in het voormalige opvanghuis in Elverdinge. Vanaf die datum heeft de Congregatie met de grootste toewijding en zorg gekozen voor de kwetsbare mens en hem heel pragmatisch maar liefdevol omringd en verzorgd.
    Lees meer: